homoEDUpl's channel
httpwwwhomoseksualizmedupl fan page

możesz pomóc

Pokonanie uzależnienia od pornografii gejowskiej w terapii reparatywnej;
Rozpoznanie trzech potrzeb leżących u podstaw uzależnienia.


Joseph Nicolosi, Ph.D.

Łatwy dostęp do pornografii i związane z tym uzależnienie osiąga współcześnie rozmiary epidemii, konsekwentnie ignorowanej przez media. Dla mężczyzn odczuwających pociąg wobec własnej płci, porno gejowskie staje się problemem szczególnym, ze względu na naturalne, lecz stłumione potrzeby, których jest wyrazem.

Pracując z mężczyznami odczuwającymi pociąg wobec własnej płci (w skrócie: SSA - Same Sex Attraction) odkryłem, że źródłem atrakcyjności gejowskiego porno jest fakt, że wydaje się zaspokajać trzy potrzeby: 1) zazdrość o ciało 2) potrzeba asertywności 3) potrzeba znaczącego, pełnego wrażliwości dzielenia się.
Pasuje to oczywiście nie do wszystkich osób z SSA (zawsze powtarzam swoim klientom, że jeśli coś z tego co mówię nie wydaje im się prawdziwe, zmienimy podejście), lecz odzwierciedla doświadczenie wewnętrzne wielu.
Tam, gdzie wydaje się to prawdziwe, pracujemy nad wyobrażeniem pornograficznym tak, by osłabić jego siłę. Nie trzeba przy tym wykorzystywać autentycznych pornograficznych zdjęć czy wyobrażeń. Praktyka terapeutyczna pokazuje, że praca nad wyobrażeniami czy zdjęciami niezerotycyzowanyvh męskich ciał jest równie efektywna.
Przyjrzyjmy się trzem emocjonalnym potrzebom wymienionym powyżej i zobaczmy, jak wydają się być zaspokajane przez gejowską pornografię.  

Zazdrość o ciało

Zwykle pierwszą potrzebą, którą identyfikujemy jest pragnienie by wyglądać jak mężczyzna z wyobrażenia, zdjęcia. Aktor porno posiada cechy męskości, których brak boleśnie  spostrzega u siebie klient. Dla poszczególnych klientów, cechy te mogą się różnić, lecz często występujące cechy to muskularna budowa ciała, męski typ owłosienia, gabaryty, archetypiczne wyobrażenia męskości, duży penis - coś czego brak odczuwa klient.

Potrzeba asertywności

Poza kwestiami wyglądu, klienta pociąga pokaz bezpośredniości, braku zahamowań i wyrażanie agresji wprost. Tego dokładnie brakuje klientowi w życiu, a szczególnie w jego zahamowanych relacjach z innymi mężczyznami.

Potrzeba znaczącego, pełnego wrażliwości dzielenia się

Poszukawszy głębiej klient może zidentyfikować atrakcyjność obrazu porno jako wydającego wyrażać otwarte współdzielenie emocji i innych aspektów doświadczenia wewnętrznego z drugim mężczyzną. Aktywność seksualna między mężczyznami oferuje wyobrażenie znaczącego, pełnego wrażliwości dzielenia się na poziomie wzajemnej akceptacji i potwierdzania się, tak bardzo pożądanych lecz boleśnie nieobecnych w jego męskich relacjach.

Od fantazji do rzeczywistości
Obniżenie zainteresowania gejowskim porno pojawia się, gdy klient zaczyna rozumieć, że jest ono poszukiwaniem zaspokojenia normalnych, zdrowych, uzasadnionych potrzeb za pomocą fantazjowania i myślenia życzeniowego.
Choć w oczywisty sposób emocjonalnie "bezpieczne" porno gejowskie nie oferuje niczego poza chwilowym uwolnieniem od samotności i alienacji od innych mężczyzn. W zamian klient jest zachęcany przez terapeutę, by porzucił swą wyimaginowaną intymność na rzecz autentycznej przyjaźni. Podczas gdy oferuje zabezpieczenie przed antycypacją wzbudzającego poczucie wstydu odrzucenia przez innych mężczyzn, pornografia jest satysfakcjonująca tylko przez chwilę. Tylko dzięki prawdziwemu doświadczeniu w prawdziwym życiu może nastąpić autentyczna przemiana.

Trzy techniki terapeutyczne wykorzystywane w Terapii Reparatywnej by dotrzeć do nieuświadamianych potrzeb klienta to: 1) Wywiad 2) Praca z ciałem 3) EMDR. Efektywność każdej z technik zależy od klienta. Terapeuta może łączyć je, lecz z zasady Praca z ciałem jest bardziej efektywna niż Wywiad, a EMDR. Bardziej efektywne niż Praca z ciałem. (Praca z ciałem jest formą terapii, w której klient uczy się identyfikować jak się czuje przez dostrojenie do emocji ujawniających się w jego ciele)

Rozpoznanie przez klienta pornografii jako "fantazji projekcyjnej" niezaspokojonych potrzeb nieuchronnie prowadzi zmotywowanego klienta do pytania: "w takim razie jak mam zaspokoić te potrzeby?" Odpowiedź  na to pytanie zawarta jest w drugiej fazie Terapii Reparatywnej i w procesie wychodzenia z gejowskiej pornografii i homoseksualizmu jako takiego.  Zaabsorbowanie męską pornografią jest wyrazem poczucia niższości klienta w stosunku do innych mężczyzn w trzech obszarach - zazdrości o wygląd, potrzeby asertywności i potrzeby znaczącego dzielenia się. Zbadanie życia klienta z SSA ujawnia także brak autentycznych, męskich przyjaźni.

W czasie terapii często ujawniają się wspomnienia doświadczanego w dzieciństwie zawstydzania przez dominujących mężczyzn. Aktorzy porno reprezentują przecież ten rodzaj mężczyzny, który poniża naszych klientów. Klient zaczyna dostrzegać, że przez pornografię zdobywa poczucie dominacji lub bycia zdominowanym przez ten rodzaj mężczyzny, którego kiedyś się bali. Dzięki pornografii może angażować się w wyobrażeniową grę i odczuć pseudo-akceptację ze strony mężczyzn, którzy go niegdyś poniżali i odrzucali.

Gdy klient zaczyna rozumieć, w jaki sposób projektuje na pornograficzny obraz swe niezaspokojone potrzeby, a co ważniejsze, gdy zaczyna je zaspokajać w prawdziwej męskiej przyjaźni, niknie siła tych obrazów. Raporty kliniczne wykazują, że klienci mogą nie tylko przestać odczuwać pobudzenie przy oglądaniu tych obrazów, lecz wręcz zaczynają one być dla niego odrzucające, wstrętne. (co jest typową reakcją mężczyzny heteroseksualnego na gejowskie porno).