homoEDUpl's channel
httpwwwhomoseksualizmedupl fan page

Podstawy autoterapii

leczenie homoseksualizmu

Po pierwsze zdefiniujmy słowo 'potrzeba'. Definiuję je jako coś co jest potrzebne by uzyskać radość życia. Z kolei radość życia uważam za cel ludzkiej egzystencji.

Radość życia rozumiem jako stan satysfakcji, dobrostanu i poczucia spełnienia; poczucie, że życie jest dobre, celowe i ma sens. Mówię o radości życia w jej dojrzałej formie, wykraczania poza siebie, nie jako zwykłe podekscytowanie, stymulację i rozkosz, choć każda z tych rzeczy może być częścią radości życia. Jednak obejmuje ona coś więcej - także ból, rozczarowanie i żal.

Odwrotnym określeniem potrzeby może być dodanie kontekstu - coś jest potrzebą jeśli brak tego czegoś powoduje pogorszenie stanu osobowości. Np. depresja, mechanizmy obronne, samotność, wyalienowanie, odcięcie od uczuć, utrata zainteresowań czy kreatywności. Są to przeciwieństwa radości życia i przez to wskazują na niezaspokojone potrzeby. Na liście negatywnych doświadczeń wskazujących na niezaspokojone potrzeby nie ma emocji złości, smutku i strachu. Choć wielu spostrzega te emocje jako przeciwieństwa radości i zaspokojenia potrzeb doświadczanie ich w określonych warunkach jest potrzeba samą w sobie i częścią procesu zachowywania radości życia.

Zaspokojenie potrzeb zależy od dwóch męskich popędów - przywództwa i troski. Przywództwo zakłada panowanie nad sobą ? tworzenie porządku i równowagi w swoim życiu, co jest niezbędne do zaspokajania potrzeb. Troska to rzeczywista praca wykonywana w celu zaspokojenia potrzeb, czy jest to przyniesienie do domu czeku, czy poświęcenie czasu dla przyjaciela.

Gdzie leżą problemy?

Problemy opisane wcześniej, nie pozwalające mężczyźnie na doświadczenie Autentyczności są problemami u źródeł braku możliwości doświadczenia Zaspokojenia Potrzeb. Zaspokojenie potrzeb wymaga po pierwsze samowiedzy. Szczególnie ważne jest poznanie odcięcia od emocji, rozdwojenie JA i odizolowanie od ciała, spowodowane dziecięcymi podwójnymi związaniami.

Mężczyźni z SSA często dobrze zaspokajają pewne ze swych potrzeb, jednak źle pozostałe. Typowo wstyd, lub konflikt emocjonalny spowija te z potrzeb, które nie zostały zaspokojone. Np. - zaspokojenie potrzeby bycia usatysfakcjonowanym z własnego ciała, czucie się dobrze w swojej skórze może wymagać ćwiczeń i diety. Jednak intensywny wstyd ciała może sprawić, że nawet zauważenie potrzeby ciała jest trudne, a tym bardziej troska o ciało, czy pójście na siłownię. Inny przykład ? zaspokojenie potrzeby oddzielenia się od matki wymaga umiejętności tworzenia granic relacji. Jednak pozostające w konflikcie emocje miłości, złości i poczucia winy mogą zrujnować podstawy tworzenia granic.

Dzieciństwo charakteryzujące się podwójnym związaniem może też osłabić zdolność mężczyzny do zaspokojenia swych potrzeb przez rozwijanie osobowości pasywnej. W szczególności wyuczona bezradność, pasywność wynika z sytuacji życiowych, które pozostawiły chłopca z poczuciem braku siły, sprawstwa. Zarówno podjęcie działania jak i jego brak spotkałby się z potępieniem. Co gorsza prawdopodobnie wykształcił fałszywe JA by poradzić sobie z wrogim lub nieprzewidywalnym światem podwójnego związania. Celem fałszywego JA jest odczytywanie potrzeb i pragnień innych ludzi, tak by je zaspokoić. Świadomość JA - wraz z potrzebą JA - zostaje zagubiona.

W późniejszym życiu mężczyźni ci nie mając świadomości własnych potrzeb, coraz dalej schodzą na manowce. W niektórych przypadkach rodzi się fundamentalna niezgodność między prowadzonym stylem życia a zaspokojeniem ich autentycznych potrzeb. Powrót na właściwą drogę wymaga poważnego wysiłku i poświęcenia.

Żal powstaje w naturalny sposób, gdy udaremnione zostaje zaspokojenie potrzeb. Jeśli żal jest jednocześnie zbyt bolesny lub trwa zbyt długo, może być zwalczany za pomocą rożnych nieadekwatnych metod, takich jak masturbacja, pornografia, homoseksualne fantazje i zachowania.

W jaki sposób żyć zasadą Zaspokojenia Potrzeb?

Autentyczność otwiera drogę Zaspokojeniu Potrzeb dzięki wzrostowi świadomości zarówno fizjologicznych jak i emocjonalnych aspektów emocji. Oznacza to, że mężczyzna może odczuwać swe emocje i rozumie, co one oznaczają. Dzięki temu jest zdolny zrozumieć swe emocje, gdy przekazują mu jakie ma potrzeby i gdy mówią mu, czy jego potrzeby zostały zaspokojone czy też nie.

Gdy mężczyzna rozpoczyna proces zmiany, często nie rozumie swych potrzeb. Jednym ze sposobów pomocy jest pójście za emocjami żalu (tzn. złości czy smutku) aż do ich źródeł. Proces ten używany jest w terapii by poradzić sobie z uczuciami z bolesnych związków. Może jednak też wskazywać potrzeby, które pozostały niezaspokojone w tych relacjach i potrzeby, które pozostały niezaspokojone aż do dzisiaj. Proces ten także ułatwia jasne spostrzeganie bolesnych konsekwencji niezaspokojenia tych potrzeb. Odczucie tych konsekwencji może być wysoce motywujące.

Jednak psychoterapia może być niewystarczająca Wielu mężczyzn odnosi korzyści z analizy testów osobowości, kwestionariuszy zainteresowań i testów uzdolnień, ponieważ poszerza ich wiedzę o sobie samym, co może rzucić światło na ich indywidualny profil potrzeb. Ocena zainteresowań i doświadczeń życiowych może być dodatkowym źródłem wiedzy o potrzebach.

Może być korzystne rozważenie osobnych kategorii i typów potrzeb. Dzięki temu staną się świadomi obszarów, których wcześniej nie rozważali. Choć specyficzne potrzeby każdej osoby są unikatowe, większość mężczyzn z SSA, szukających zmiany wydaje się mieć problemy związane z każdym z wymienionych obszarów:

  • Relacje - miłość, afirmacja, wspólnota, czułość, zaufanie, zrozumienie, intymność
  • Przyjaźń z mężczyznami - troska, przywiązanie, akceptacja (szczególnie ze strony mężczyzn)
  • Fizyczne - dotyk, przyjemność, odpoczynek, praca, zaspokojenie,
  • Praca/zawód - wytwarzanie, poczucie że jest się produktywnym i użytecznym, radość z codziennych zadań, urozmaicenie
  • Duchowe - relacja z Bogiem, uniwersum czy czymś innym większym od samego siebie, inspiracja
  • Poczucie siły - bezpieczeństwo, samo-sterowność, wolność, autonomia i korzystanie z możliwości
  • Odpoczynek - relaks, sen, rozproszenie, rozrywka
  • Wyrażanie samego siebie - możliwość wyrażenie wobec świata i samego siebie kim się jest naprawdę.

Jakkolwiek trudny może wydać się proces nauki odczytywania potrzeb trudniejsza jest praca nad wcieleniem zasady Zaspokojenia Potrzeb w codziennym życiu, w codziennym pożytkowaniu czasu, energii i zasobów niezbędnych do rzeczywistego zaspokojenia tych potrzeb. Dla niektórych mężczyzn, wymaga to podstawowej zmiany stylu życia. Wymaga to często wysokiego stopnia zaangażowania ze strony osób mu bliskich, szczególnie jeśli jest żonaty i ma rodzinę.

CDN