homoEDUpl's channel
httpwwwhomoseksualizmedupl fan page

Podstawy autoterapii

leczenie homoseksualizmu

Aby zrozumieć zasadę autentyczności, musimy ją rozdzielić na dwie współzależne zasady wtórne. Pierwszą jest Autentyczność Wewnętrzna, która zakłada integralność osoby i całkowita akceptację swojej osoby, zamiast odrzucania, wypierania lub ukrywania części siebie.

Wymaga to zrozumienia kim jesteś na poziomie głębszym niż opis stanowiska pracy, odczuć seksualnych lub etykietek nadanych ci przez rodzinę i znajomych. Wymaga to zdolności odczuwania i tolerowania pełnego spektrum uczuć, które czasami będą się wydawać konfliktowe i bolesne. Wymaga to też zdolności zintegrowania tych uczuć oraz twoich wyobrażeń o sobie, innych i świecie w obraz JA będącego w stanie sprostać wyzwaniom życia i relacji z ludźmi. Autentyczność Wewnętrzną można z grubsza nazwać 'technologią ja'.

Drugą zasadą jest Autentyczność Interpersonalna. Mówiąc prosto Autentyczność Interpersonalna to zdolność bycia w pełni obecnym i asertywnym w relacjach z innymi i wyrażania siebie w autentyczny i stosowny sposób. Zaczyna się to od założenia, że każda z relacji jest unikatowa i wymaga innego poziomu otwartości. Otwartość nie jest synonimem Autentyczności interpersonalnej. Nie każda relacja wymaga ujawniania osobistych detali i tylko niektóre z relacji wyrażają prawdziwą intymność. Mimo to Autentyczność Interpersonalna sugeruje zdolność do bycia autentycznym, szczerym i wiernym sobie w większości relacji zarówno intymnych jak i bardziej powierzchownych.

Gdzie leżą problemy?

Jako chłopcy mężczyźni ci doświadczali konfliktów emocjonalnych (np. podwójnych więzów), które odarły ich z zasobów wewnętrznych i zasobów rodzinnych, przyjacielskich. W rezultacie nie dość, że konflikty te nie zostały rozwiązane, lecz chłopiec nie rozwinął zdolności rozwiązywania konfliktów wewnętrznych. Byli przez to nieprzygotowani do zmierzenia się z konfliktami, które pojawią się w czasie życia. Ból i brak poczucia bezpieczeństwa nierozwiązanych konfliktów spowodował odcięcie od uczuć i odgrodzenia od tych aspektów Ja, które wywołały konflikty. Mogli porzucić gniew lu odciąć się od asertywności, potrzeby męskiej przyjaźni. Rozwinęli JA, które nie powoduje konfliktów, lecz jest fałszywe. Stracili to, kim są naprawdę. Brak zdolności do rozwiązania konfliktów emocjonalnych, związanych z odgrodzonymi istotnymi częściami JA, interakcja ze światem zewnętrznym za pomocą fałszywego JA czyni tych mężczyzn niezdolnymi do wchodzenia w autentyczne, głębokie relacje z innymi. Mogą być przyjaźni, mogą dać się lubić, być 'mili' jednak typowo nie dają sobie rady z podstawami dobrej relacji - intymnością, przywiązaniem, wiarą w siebie, empatią, uczciwością i zdolnością wybaczania.

W jaki sposób żyć Zasadą Autentyczności?

Zasada Autentyczności rozpoczyna się od zaryzykowania by stać się całością, zintegrować się. Na początku integralność musi być badana w bardzo bezpiecznym miejscu (np. gabinecie psychoterapeuty), gdzie odizolowane uczucia i aspekty osobowości mogą być wyrażane i badane. Integracja przeciwstawnych uczuć (np. miłości i nienawiści, złości i poczucia winy) wywołuje poczucie wewnętrznej stabilności i nadaje przejrzystości obecnym i przeszłym związkom. Otwarte badanie odizolowanych aspektów JA (asertywności, pożądań seksualnych) prowadzi do redukcji wstydu, który nagromadził się wokół nich i pozwala im także stać się integralną częścią JA.

Cały ten proces wymaga zmierzenia się z lękiem w sposób nowy i głębszy. Mężczyzna musi porzucić swe mechanizmy obronne po to, by uzyskać dostęp do wewnętrznych konfliktów, które wiele lat temu okazały się nie do zniesienia. Muszą zaryzykować wgląd w swe ciało, w którym uwięzione są nielogiczne, niewygodne i nieprzewidywalne emocje. W miarę jak postępuje proces terapeutyczny, mężczyźni zaczynają naturalnie wykorzystywać swą świeżo nabytą asertywność i integralność w relacjach w rzeczywistym świecie. Pozwalają innym na odczytanie swych emocji tu i teraz. Stają się zdolni odkrywać się przed innymi i pozostawać w relacjach zamiast obronnego odizolowania. I odkrywają, że są uwikłani w coraz mniej podwójnych związań.

Ważne jest zrozumieć jak Autentyczność staje się jednocześnie katalizatorem jak i podporą z,miany. Bez niej nie będzie prawdziwej zmiany. Na niej musi być skoncentrowany proces zmiany terapeutycznej.

CDN.