homoEDUpl's channel
httpwwwhomoseksualizmedupl fan page

Podstawy autoterapii

Ogólne pojęcie męskości obejmuje trzy bardziej specyficzne obszary. Są to wewnętrzne, międzyludzkie i społeczne pojęcia męskości.

"Wewnętrzne" poczucie męskości odnosi się do poczucia tożsamości płciowej ? poczucia męskości jakie ma chłopiec lub mężczyzna. "Międzyludzkie" poczucie męskości odnosi się do relacji z innymi mężczyznami. A "społeczne" odnosi się do kulturowych koncepcji czym jest męskość i jakie role podejmują mężczyźni.

Na czym polegają problemy?

GBD wpływa na wszystkie trzy obszary. Mężczyźni z SSA mają zwykle poczucie nieadekwatności jeśli chodzi o ich wewnętrzną męskość, a nawet mogą na poziomie nieświadomym powątpiewać w swą męskość. Mimo świadomości własnej płci, mogą czuć się kobiecy lub niemęscy w swej tożsamości płciowej. Jeden z mężczyzn stwierdził, że odczuwa to jakby był "skolonizowany przez własną matkę". Inni mówią, że w swoich ruchach widzą ruchy swej matki, lub jej głos w swoim glosie. Mężczyźni ci spostrzegają "normalnych" czyli heteroseksualnych mężczyzn, jako wyposażonych w jakąś tajemniczą właściwość, sprawiającą że są męscy. Maja też tendencję do tracenia poczucia więzi ze swym ciałem, które nieodmiennie męski, jest kluczowym elementem.

W obszarze międzyludzkim, problem polega na tym, że mężczyźni z SSA obronnie dystansują się od innych mężczyzn. Mają poczucie bycia zasadniczo odmiennymi od mężczyzn co wciska klin między nich a ich męskich rówieśników, nauczycieli i krewnych. Ból doświadczany we wczesnych relacjach z innymi chłopcami i mężczyznami 9często opisywany przez mężczyzn z SSA) pogłębia siłę mechanizmów obronnych, dodając nieświadomą decyzję, by nigdy znów nie próbować zbliżyć się do innych mężczyzn. Dystans obronny powoduje, że mężczyzna z SSA nie doświadcza bliskiej, osobowej, nie-gejowskiej relacji z innymi mężczyznami.

Społecznie ? mężczyźni z SSA czują alienację i obrzydzenie wobec społecznych koncepcji męskości i męskich ról. Jest to w swej istocie przedłużeniem ich wewnętrznego i międzyludzkiego odrzucenia męskości. Trze trzy obszary funkcjonują na zasadzie sprzężenia zwrotnego, wzmacniając się nawzajem i potęgując poczucie izolacji od samej koncepcji męskości.

W jaki sposób można przeżyć zasadę MĘSKOŚCI?

Aby uzyskać poczucie pełni męskości niezbędne jest wyrwanie się z GDB. A można to uczynić przez zmierzenie się z fałszywymi przekonaniami stojącymi za podwójnym związaniem i czynne przeciwstawienie się im. Poniżej omawiam kilka podstawowych sposobów na zdemaskowanie najpopularniejszych kłamstw GDB.

Fałszywe przekonanie: "Jeśli zachowam się w męski sposób (np. tak, jak to określają społecznie zdefiniowane męskie role) zostanę poniżony, odrzucony, ośmieszony". Kłamstwo to można zdementować drogą małych kroków ? wypróbowywanie różnych "typowo męskich" zachowań ? od męskich sportów do plucia. Niektóre z tych zachowań przypadną do gustu, z innych zrezygnuje. Stopniowo zaadoptowane na nowo zachowania zostaną zintegrowane, staną się częścią osobowości i przyczynią się do pogłębienia poczucia męskości. W tym procesie ważne jest posiadanie dojrzałych męskich modeli zachowań.

Fałszywe przekonanie: "Jeśli okażę swe prawdziwe JA heteroseksualnym mężczyznom, wyśmieją mnie i odrzucą". Zaprzyjaźnienie się z heteroseksualnymi mężczyznami jest jedynym sposobem walki z tym kłamstwem. Trzeba do tego podejść świadomie i ostrożnie. Bardzo często pierwszym stopniem jest zaprzyjaźnienie się w prawdziwy i głęboki sposób z innymi mężczyznami w procesie zmiany. Dlatego ważne są grupy wsparcia, które stwarzają możliwość zaprzyjaźnienia się w bezpiecznych warunkach. Dobrym miejscem są też męskie stowarzyszenia i duszpasterstwa.

(Uwaga praktyczna. Niektórzy podcinają sobie skrzydła, wchodząc w ten proces, próbując narzucić innym swoje fałszywe JA. "Jestem gejem i żądam przyjęcia do klubu katolickiego stowarzyszenia mężczyzn" nie jest najlepszym sposobem zaprzyjaźnienia się.)

Fałszywe przekonanie: "Jeśli będę się oddawać swoim prawdziwym pasjom, które nie są jednak typowo męskie (np. sztuka, moda, pielęgniarstwo) nie mogę być prawdziwie męski i inni mężczyźni będą mnie odrzucać". Prawda jest taka, że nie musisz porzucać swoich pasji by udowodnić, że jesteś mężczyzną. Raczej wyzwaniem jest zintegrowanie tych zainteresowań z męską osobowością i obrazem samego siebie jako mężczyzny.

Fałszywe przekonanie: "jeśli okażę męską siłę, agresywność i złość, zostanę ukarany i porzucony. Przekonanie to jest kluczowe dla GDB i przeciwstawienie się mu ma najbardziej uzdrawiający potężny efekt. Przekonanie to zwykle jest zakorzenione w najwcześniejszym dzieciństwie, gdy chłopiec próbował oddzielić się od matki, zindywidualizować i zidentyfikować z ojcem, lecz mu się to nie powiodło. Oddzielenie od matki, rozwój męskiej tożsamości i nabycie poczucia siły są ze sobą ściśle związane. Porażka w oddzieleniu od matki zwykle pociąga za sobą kaskadowo kolejne efekty, wypaczając proces.

Przeciwstawienie się temu fałszywemu przekonaniu wymaga starannego procesu prowadzącego mężczyznę ku czasem przerażającym obszarom emocji. Tam doświadcza uczuć i konfliktów których mógł unikać przez dziesiątki lat. Kluczowym elementem jest zwykle złość, stojący często w konflikcie z uczuciami miłości i poczuciem winy. Praca nad tymi konfliktami zwykle uruchamia proces indywidualizacji i rozwijania poczucia osobistej siły, co z kolei pozytywnie wpływa na poczucie męskości. Dostarcza to także energii i siły do dalszej ciężkiej pracy nad procesem zmiany opisanym powyżej.

CDN.