homoEDUpl's channel
httpwwwhomoseksualizmedupl fan page

Podstawy autoterapii

Wielu ludzi pragnących zmierzyć się ze swym homoseksualizmem frustruje się i zniechęca, gdy odkrywają że ich uczucia i pożądania nie zmieniają się tak szybko i dogłębnie, jak mieli nadzieję.

Moim zdaniem frustracja ta wynika z faktu, że ich wysiłki w kierunku zmiany nie są wystarczająco szerokie. Rozumiem przez to, że ich praca choć intensywna i szczera pomija obszary życia niezbędne do prawdziwej zmiany. Na przykład ktoś może pracować nad uwolnieniem od seksoholizmu, jednak nie pracować nad budowaniem zdrowych relacji z innymi mężczyznami. Lub też może pracować nad uzdrowieniem duchowym, jednak nie przykładać wagi do pracy nad uzdrowieniem ran emocjonalnych.

Praca nad zredukowaniem odczuć homoseksualnych i rozwinięciem heteroseksualnego potencjału wymaga wysiłku włożonego w cztery, nakładające się częściowo obszary:

MĘSKOŚĆ - np. sposób w jaki mężczyzna odnosi się do innych mężczyzn, uczucia, które wobec nich żywi

AUTENTYCZNOŚĆ ?- pozbywanie się fałszywego JA, zwierzenie się w prawdziwymi uczuciami w relacjach z innymi ludźmi

ZASPOKOJENIE POTRZEB - wchodzenie w takie relacje, doświadczenia i możliwości które wzmacniają, odżywiają i prowadzą do radości i satysfakcji osobistej

PODDANIE ? zrezygnowanie z wszystkiego co nie pozwala na zmianę,

Te cztery zasady są współzależne, i synergiczne. Są od siebie współzależne w tym znaczeniu, że nie da się realizować żadnej z tych zasad bez wprowadzania pozostałych. Są synergiczne w tym sensie, że wpływają na siebie a ich interaktywność jest niezbędna do rzeczywistego, trwałego rozwoju.

Omawianie tych zasad osobno podobne jest do rozproszenia białego światła w pryzmacie, gdzie białe światło symbolizuje proces wzrostu, rozwoju. Pryzmat ukazuje nam różne długości fal, które współistnieją w promieniu światła.

Moim zamiarem w rozszczepieniu procesu wzrostu na te cztery 'długości fal' jest dopomóc w utworzeniu całościowej koncepcji rozwoju, uniknąć słabości niekompletności.

PROBLEMY

Aby ukazać Cztery Zasady we właściwym kontekście, scharakteryzuję najpierw mój ogląd problemów z którymi zmagają się mężczyźni doświadczający SSA (Same Sex Attraction - pociąg do własnej płci). Ich problemy koncentrują się wokół czterech zasadniczych obszarów:

[important title="1) ]Niewystarczające poczucie męskości. Odnosi się to do ich poczucia braku adekwatności jako mężczyźni, poczucia że nie mają dobrych relacji z innymi mężczyznami i męskim światem. Mężczyźni z SSA czują izolację od "świata mężczyzn", i "męskich spraw". Czują oddalenie od własnej tożsamości płciowej - męskości. [/important]

2) Brak autentyczności Mężczyźni ci czują się nie tylko oddaleni od własnej płci, lecz izolowani od swych autentycznych odczuć i impulsów. Ich tarczą przeciw poczuciu wstydu i głębokiego lęku przed odrzuceniem staje się fałszywe JA. Jest ono starannie skonstruowane tak, by nie prowokować odrzucenia. Nie jest autentyczne.

3) Niezaspokojone potrzeby. Mając zaledwie ograniczony dostęp do swych uczuć, mężczyźni ci maja problemy z prawidłowym rozpoznaniem swoich potrzeb. Mogą mieć też takie przekonania na swój temat i takie poczucie wstydu, że nie pozwala im to na rozpoznanie potrzeb. Wskutek tego potrzeby te pozostają niezaspokojone, osłabiając ich dalej emocjonalnie i powodując poszukiwanie zastępczych, fałszywych dróg uzyskania zaspokojenia.

4) Sztywność emocjonalnaMają trudność w zmianie emocji, odpowiadaniu adekwatnie na emocje. Wzorce emocji i relacji są raczej sztywne. Często towarzyszą temu sztywne schematy myślowe i sztywne wzorce zachowań.

Widzę w tym wszystkim pogłos raniących relacji z czasów dzieciństwa, gdy chłopiec doświadczał zawstydzenia i został uwikłany w podwójne związanie z rodzicami i rówieśnikami. Najbardziej szkodliwa z tego jest 'podwójne związanie tożsamości płciowej'.

PODWÓJNE ZWIĄZANIE TOŻSAMOŚCI PŁCIOWEJ

Podwójna więź to sytuacja, z której nie ma dobrego wyjścia - cokolwiek byś nie zrobił czeka Cię ból i cierpienie. Cierpisz, jakąkolwiek podejmiesz decyzję. Cytując rockową grupę The Cure: "If I go there will be trouble; If I stay it will be double". (Jeśli odejdę, będę miał kłopoty, jeśli zostanę, będą one podwójne).

Mężczyźni zmagający się z SSA, których poznałem przez lata zwykle opisują szczególną dynamikę rodzinną wynikającą z podwójnego związania. Dynamika ta może rozgrywać się na wiele sposobów, lecz w istocie swej sprowadza się do tego, że chłopiec jest karany lub raniony za bycie sobą, okazywanie swych autentycznych uczuć, osobowości i potrzeb.

Zranienie i kara mogą polegać po prostu na tym, że rodzice ignorują jego uczucia i potrzeby. Może też być dyscyplinowany lub obrażany przez rodzica, a potem karany za wyrażenie tego co czuje w związku z tym. W ekstremalnym przypadku bywa wykorzystany a następnie ukarany za płacz. Podwójne związanie może wystąpić w relacji z rodzicami, rodzeństwem, rówieśnikami, nauczycielami.

Jedno z najgorszych podwójnych związań, jakich może doświadczyć chłopiec związane jest z jego tożsamością płciową. Może zacząć wierzyć, że źle jest być chłopcem, albo że ich męskość jest nie do zaakceptowania. Jeśli wyrażają swą męskość są karani lub zawstydzani. Z drugiej strony nie mogą porzucić swej męskości, ponieważ jest integralną częścią ich tożsamości. A co najgorsze, nie mają komu opowiedziec o swoim problemie. Zatem pozostają przez lata uwikłani w 'paragraf 22', w poczuciu depresji i beznadziejności. Podwójne związanie tożsamości płciowej (Gender Double Bind GDB) powstają wskutek potężnego odrzucenia - przez rodziców lub inne osoby znaczące, prawdziwego Ja chłopca, wskutek działań zamierzonych lub nieświadomie.

Trzeba zwrócić uwagę, że GDB jest doświadczane przez konkretnego chłopca w jego umyśle i emocjach. Zwykle występują realne czynniki w otoczeniu chłopca, które powodują powstanie GDB. Jednak w niektórych przypadkach jest to raczej skutkiem sposobu spostrzegania działań innych osób przez chłopca niż rzeczywistych wydarzeń.

Jeśli chłopiec często doświadcza podwójnego związania, zaczyna bać się wyrażania siebie, a nawet doświadczania uczuć. Wykształca obronę przeciw uczuciom i tworzą fałszywe, obronne JA, które nie wzbudza odrzucenia ze strony innych ludzi. Często chłopcy tacy stają się pasywni. GDB dorzuca do tego nastawienie obronne wobec własnej tożsamości płciowej - swej męskości.

PRZYKŁAD:
Vic: "Myślę, że od urodzenia wiedziałem - nie powinieneś się urodzić chłopcem". Jednak jego mama nie tylko oczekiwała od niego, że nie będzie się zachowywał jak chłopiec. Odczuwał z jej strony presję, że ma być kobiecy. Było to podstawowe pogwałcenie jego ciała, umysłu i ducha. Męskość oznaczała dla niego odrzucenie i śmierć. Kobiecość oznaczała utratę siebie.

PRZYKŁAD:
Dave - dorastał czując się słaby i nieadekwatny - próby okazania męskości prowadziłyby do upokorzenia. Miał tez poczucie, że jest coś złego, brudnego a nawet złego w byciu mężczyzną. Męskość oznaczała zło i wstyd. Próba odrzucenia jej przynosiła poczucie wstydu, nieprzystosowania, bycia wyszydzanym, alienacji - oddalenia od siebie samego i innych.

ODNOWIENIE PROCESU WZROSTU

GDB nie pozwala na dorośnięcie do pełni męskości i hetero seksualności. Cel naszej terapii to odblokowanie procesu rozwojowego zatrzymanego w dzieciństwie, tak by umożliwić jego kontynuację. Jest to szczegolnie istotne jeśli zatrzymany został przez silne emocjonalne i behawioralne mechanizmy obronne. Wymaga to wieloczynnikowego podejścia, w którym pracuje się nad wszystkimi czterema obszarami problemowymi, wymienionymi powyżej.

CDN

Autor jest psychoterapeutą, prowadzącym prywatną praktykę oraz współtwórcą programu "Podróż ku pełni męskości" - weekendowych warsztatów dla mężczyzn szukających wyjścia z nieakceptowanego homoseksualizmu.