homoEDUpl's channel
httpwwwhomoseksualizmedupl fan page

Podstawy autoterapii

Pisaliśmy już, że tylko 30% ludzi udaje się skutecznie zmienić orientację na w pełni heteroseksualną. Dowiedz się, jakie cechy osobowości i charakteru pomagają w osiągnięciu celu.

Najważniejsza jest motywacja - co oznacza, że pacjent jest zdecydowany odrzucić homoseksualną tożsamość. Potwierdza to każde z badań prowadzonych nad skutecznością terapii reparatywnej.

Innymi czynnikami pomagającymi w terapii są:

  • niechęć do pobłażania sobie i użalania się nad sobą;
  • pozytywne nastawienie do samego siebie;
  • siła ego pozwalająca tolerować stres i frustrację.

Nadzieję rokują także pojawiające się heteroseksualne sny i fantazje. Należy też pamiętać, że im silniejsze i zdrowsze związki rodzinne ma pacjent, tym bardziej optymistyczne są rokowania.

Kolejne cechy sprzyjające sukcesowi to:

  • zdolność powstrzymywania się od impulsywnych zachowań;
  • brak oczekiwania natychmiastowej nagrody;
  • stawianie sobie celów;
  • umiejętność refleksji i werbalizacji;
  • zdolność uczenia się z przeszłych doświadczeń;
  • ważna jest też cierpliwość wobec samego siebie.

Pożądana jest także wewnątrzsterowność - czyli przekonanie iż posiada się siły i zdolności do kształtowania własnego życia a także zdolność bycia uczciwym wobec samego siebie i innych i zdolność identyfikowania się z własnymi uczuciami.

Zaobserwowano też, że mężczyźni mniej aktywni seksualnie mają większe szanse na powodzenie terapii. Jest to związane z samą naturą doświadczeń seksualnych, które wchodzą w nawyk.

Dlatego niebezpieczne jest wczesne rozpoczynanie współżycia homoseksualnego - w okresie dojrzewania, gdy niepewność co do swej orientacji seksualnej przeżywa wiele osób. Jeśli dorastający młody człowiek będzie chciał dorosnąć jako heteroseksualista, będzie musiał poradzić sobie nie tylko z problemem przełamania wzorców zachowań seksualnych lecz także związanej z tym samoidentyfikacji gejowskiej.

Znaczący jest także wiek pacjenta. Najlepiej rokuje terapia osób w wieku dwudziestukilku do trzydziestukilku lat.

Trudny jest okres dojrzewania, ponieważ nastolatek odczuwa silny popęd seksualny, a zatem pokusy zmysłowe są najsilniejsze, a poczucie tożsamości najdelikatniejsze. Co więcej dla wielu z nich środowisko gejowskie jawi się jako grupa bardzo atrakcyjna - zbuntowana, romantyczna, zmysłowa i kusząca. Grupa, gdzie mogą spotkać 'takich jak ja'.

Prognozy dla mężczyzn powyżej 35 roku życia też nie są najkorzystniejsze, ponieważ zwyczaje seksualne są w tym wieku już głęboko zakorzenione. Największe szanse w tej grupie wiekowej mają osoby sporadycznie tylko aktywne seksualnie.

Opr na podstawie J. Nicolosi (2009) Terapia reparatywna męskiego homoseksualizmu. Fundacja im. Mikołaja Reja, s. 144-146