homoEDUpl's channel
httpwwwhomoseksualizmedupl fan page

Po co się zmieniać

Statystyka statystyką, ale co ludzie mówią - dlaczego zdecydowali się wyjść z homoseksualizmu?

"Zdałem sobie sprawę, że poszukiwałem osoby, która mogłaby odegrać rolę, której nie odegrał w moim życiu rodzony ojciec."

"Chcę uleczyć rany zadane mi wskutek seksualnego wykorzystania mnie przez innych mężczyzn."

"Widzę to (homoseksualizm) jako fałszywą i niesatysfakcjonującą drogę zaspokojenia potrzeb emocjonalnych, które nie zostały zaspokojone w moim dzieciństwie i okresie dojrzewania".

"Odczucia homoseksualne zawsze stały w sprzeczności z moim systemem wartości. Gdy pojawiały się w moich męskich przyjaźniach, sprawiało mi to wiele bólu."

"Jestem głęboko przekonany, że nigdy nie będę szczęśliwy prowadząc gejowskie życie i ufam, że zmiana jest możliwa. To motywuje mnie do poszukiwania zmiany".

"Jestem mocno przywiązany do Pana Boga i odrzucam w swoim życiu wszystko, co próbuje mnie od Niego oddzielić. Chcę żyć zgodnie z tym, czego chce dla mnie Bóg, a nie z tym, co czasem jest najłatwiejsze."

"Homoseksualne odczucia przeszkadzają mi w nawiązywaniu prawdziwie męskich przyjaźni."

"Zdrowa przyjaźń z osobą tej samej płci jest ZNACZNIE bardziej wynagradzająca, nawet w stosunku do facetów, których bym normalnie pożądał seksualnie w przeszłości. Poznaję ich jako ludzi i odczucia SSA natychmiast oddalają się."

"Chcę nie-seksualnego kontaktu z mężczyznami. Przez długi czas wszystkie moje kontakty miały podłoże seksualne i nigdy nie dały mi tego, czego naprawdę potrzebowałem. Teraz przyjaźnię się z mężczyznami w rzeczywisty, zdrowy sposób, a moje potrzeby są zaspokojone. Czuję się szczęśliwszy niż przez całe swe życie do tej pory."

"Moje wyobrażenie szczęścia to życie z kobietą, którą kocham, małżeństwo, dzieci, ciągłe wzrastanie w tych relacjach."

"Pragnę dotrzymania swej przysięgi małżeńskiej"

"Przez SSA nie spostrzegam się jako prawdziwego mężczyzny."

"Chcę być dumny z bycia mężczyzną. Nie jestem."

"Gdy zerwałem z homoseksualizmem, zdałem sobie sprawę, że był tylko fałszywa namiastką bezpiecznego poczucia męskiej tożsamości"

zaczerpnięte z:
http://www.peoplecanchange.com