homoEDUpl's channel
httpwwwhomoseksualizmedupl fan page

FAQ

adopcja homoseksualna

Fakt:

Ogrom badań naukowych pokazuje, że dla dzieci najlepsze jest gdy wychowują je biologiczna matka i ojciec, zaangażowani w trwały związek małżeński. Badania skoncentrowane na dzieciach homoseksualistów, choć wykazują poważne problemy metodologiczne, ukazują też specyficzne różnice.

Niewiele odkryć w zakresie nauk społecznych zostało równie definitywnie udowodnione, jak fakt, że dzieci najlepiej rozwijają się wychowywane przez własnych rodziców - matkę i ojca, pozostających w związku małżeńskim. Niezależna grupa badawcza  Child Trends podsumowała dowody w następujący sposób:
"Badania przejrzyście udowadniają, że struktura rodziny wpływa na dzieci, a struktura rodzinna, która jest najbardziej pomocna to rodzina której podstawą jest dwoje biologicznych rodziców pozostających w nisko-konfliktowym związku małżeńskim". (1)

Homoseksualni aktywiści utrzymują, że obecność zarówno matki jak i ojca nie jest istotna, ważne jest by mieć dwóch kochających rodziców. Jednak nauki społecznie po prostu nie potwierdzają tego roszczenia. Dla przykładu: dr Kyle Pruett z Yale Medical School w swojej książce Fatherneed wykazał, że ojcowie wnoszą w rodzicielstwo elementy, których nie są w stanie dostarczyć matki (2). Z drugiej strony dr Brenda Hunter udokumentowała wyjątkowy wkład matek w swej książce The Power of Mother Love. (3)

Prawda jest taka, że większość badań nad 'homoseksualnym rodzicielstwem' jest skażona poważnymi problemami metodologicznymi (4). Jednak nawet pro-homoseksualni socjologowie Judith Stacey i Timothy Biblarz donoszą, że dane źródłowe z kluczowych badań wykazują, że twierdzenie o ?braku różnic? jest fałszywe.

W przeglądzie badań (dotyczących głównie lesbijek), opisanym w artykule publikowanym w  American Sociological Review  z 2001 stwierdzili, że:

  • dzieci lesbijek mają silniejszą skłonność do zachowań niezgodnych z tradycyjnymi normami ról płciowych;

  • dzieci lesbijek częściej angażują się w zachowania homoseksualne;

  • córki lesbijek są bardziej ?skłonne do przygód seksualnych a mniej do zachowania seksualnej czystości?;

  • 'współ-rodzicielskie' związki lesbijskie rozpadają się częściej niż małżeństwa heteroseksualne. (5)

Badanie z 1996 r, przeprowadzone przez australijskiego socjologa porównałodzieci wychowywane przez heteroseksualne pary małżeńskie, heteroseksualne konkubinaty i konkubinaty homoseksualne. Odkrył on, że dzieci z heteroseksualnych małżeństw rozwijały się najlepiej, a dzieci z par homoseksualnych najgorzej w 9 z 13 kategorii rozwojowych mierzących zarówno umiejętności akademickie jak i społeczne (6).

Bezsporna wyższość (jeśli chodzi o wpływ na rozwój dzieci) heteroseksualnych małżeństw złożonych z biologicznej matki i biologicznego ojca dzieci ; ograniczone lecz wiele mówiące badania nad dziećmi wychowywanymi przez pary homoseksualne; nieodłącznie towarzyszące homoseksualnym relacjom zagrożenia zdrowia fizycznego i psychicznego (patrz mit 5 i 6) oraz dysfunkcjonalne zachowania (patrz mit 8 i 10) -kombinacja wszystkich tych czynników sugeruje, że powinniśmy być wręcz przesadnie ostrożni rozważając celowe umieszczanie dzieci pod opieką homoseksualistów, niezależnie czy w ramach rodziny zastępczej, adopcji czy wykorzystania technologii sztucznego wspomagania rozrodu.

Powrót do spisu mitów


(1) Kristin Anderson Moore, et al., 2002. "Marriage from a Child?s Perspective: How Does Family Structure Affect Children and What Can We Do About It?", Child Trends Research Brief  (Washington, D.C.: Child Trends) (June): 1
(2) Kyle D. Pruett, Fatherneed: Why Father Care is as Es­sential as Mother Care for Your Child (New York: The Free Press, 2000).
(3) Brenda Hunter, The Power of Mother Love: Trans­forming Both Mother and Child (Colorado Springs: Waterbrook Press, 1997).
(4) Robert Lerner and Althea K. Nagai, No Basis: What the Studies Don't Tell Us About Same Sex Parenting (Washington: Ethics and Public Policy Center, 2001).
(5) Judith Stacey and Timothy J. Biblarz, "(How) Does the Sexual Orientation of Parents Matter", American Sociological Review 66 (2001), s. 159-83.
(6) Sotirios Sarantakos, "Children in three contexts: Family, education and social development", Children Australia 21, No. 3 (1996): 23-31.