homoEDUpl's channel
httpwwwhomoseksualizmedupl fan page

FAQ

Fakt:

Badania naukowe nie wskazują, że ktokolwiek 'urodził się gejem', natomiast sugerują, że homoseksualizm jest rezultatem złożonego wpływu zestawu czynników rozwojowych. Popularne i rozpowszechnione przekonanie, że nauka udowodniła biologiczne, lub genetyczne uwarunkowanie homoseksualizmu ma swoje źródło w trzech badaniach opublikowanych we wczesnych latach 90.

W sierpniu 1991 badacz Simon LeVay opublikował wyniki badań mózgu dokonanych post-mortem. Stwierdził, że różnice w pewnym obszarze mózgu sugerują iż: "orientacja seksualna ma podstawy biologiczne". (1)

W grudniu 1991 badacze J. Michael Bailey oraz Richard C. Pillard opublikowali badanie na bliźniętach jednojajowych, dwujajowych oraz braciach adoptowanych i stwierdzili, że "wzorzec proporcji homoseksualizmu... jest zasadniczo zgodny ze znaczącym wpływem genetycznym" (2).

W końcu w roku 1993 Dean Hamer ogłosił, że znalazł specyficzny 'region chromosomalny' zawierający "gen, który przyczynia się do powstania homoseksualnej orientacji u mężczyzn" (3).

Badania te były obarczone poważnymi błędami metodologicznymi, jak mała liczebność grupy, nie losowy dobór osób badanych, a nawet możliwe fałszywe przypisanie osób badanych do grup. Inni badacze nie byli w stanie zareplikować tych dramatycznych w wymowie badań.

Problem spowodował, że dwóch psychiatrów wydało następującą ocenę: "Opracowania krytyczne wykazują, że brak dowodów uzasadniających teorie biologiczną... W rzeczywistości, obecnie zdaje się występować trend do umniejszania mocy wyjaśniającej istniejących modeli psychosocjologicznych." (4)

Późniejsze, bardziej rygorystyczne badania par bliźniąt jednojajowych uniemożliwiły stawianie twierdzeń o genetycznych uwarunkowaniach homoseksualizmu. Ponieważ bliźnięta jednojajowe (w literaturze fachowej określane jako monozygotyczne) mają identyczne geny, gdyby homoseksualizm był genetycznie uwarunkowany i ustalony już przy urodzeniu, powinniśmy zakładać, że gdy jeden z braci jest homoseksualny, drugi musi także być homoseksualny (5) (zgodność 100%).

Nawet Michael Bailey, jeden z autorów słynnego badania bliźniąt z roku 1991 (w którym donoszono o 50% zgodności) przeprowadził później badania na większej próbie bliźniąt australijskich. Jak podsumowali to inni naukowcy: "Znaleźli oni 27 par bliźniąt jednojajowych, w których co najmniej jeden z braci był homoseksualny, jednak tylko w trzech z tych par drugi z braci też był homoseksualistą". (zgodność zaledwie 11%).

Badacze Peter Bearman oraz Hannah Brückner z uniwersytetów Columbia i Yale przestudiowali dane z National Longitudinal Study of Adolescent Health, i odkryli zgodność zaledwie 6,7% dla męskich oraz 5,3% dla żeńskich bliźniąt jednojajowych. W rzeczywistości, badanie ich obaliło kilka z teorii biologicznych źródeł homoseksualizmu, wykazując że doświadczenia dziecięce są dla rozwoju homoseksualizmu o wiele bardziej znaczące.: "Wzorzec zgodności (podobieństwa w parach) preferencji homoseksualnych dla par rodzeństwa nie sugeruje wpływu genetycznego niezależnego od kontekstu społecznego. Nasze dane falsyfikują hipotezę transferu hormonalnego przez wykazanie pojedynczego warunku eliminującego efekt bliźnięcia płci przeciwnej - obecności starszego rodzeństwa tej samej płci. Rozważyliśmy także i odrzuciliśmy spekulatywną teorię ewolucyjną opierającą się na obserwacji wpływu kolejności urodzeń w rodzeństwie na orientację seksualną. Wręcz przeciwnie, wyniki naszych badań wpierają hipotezę, że niespecyficzna na płci socjalizacja we wczesnym dzieciństwie i dzieciństwie przed okresem dojrzewania kształtuje następnie pojawiające się preferencje seksualne wobec własnej płci. (6)".

Jeśli nie było to jasne w latach 1990, jest to jasne teraz - nikt nie rodzi się gejem

Powrót do spisu mitów


Przypisy:

(1) Simon LeVay, "A Difference in Hypothalamic Structure Between Heterosexual and Homosexual Men", Science, 253: 1034 (August 1991).

(2) J. Michael Bailey; Richard C. Pillard, "A Genetic Study of Male Sexual Orientation", Archives of General Psychiatry, 48: 1089 (December 1991).

(3) Dean H. Hamer, et al., "A Linkage Between DNA Markers on the X Chromosome and Male Sexual Orientation", Science 261 (1993): 325.

(4) William Byne; Bruce Parsons, "Human Sexual Orientation: The Biologic Theories Reappraised", Archives of General Psychiatry, 50 (March 1993): 228, 236.

(5) Stanton L. Jones ; Mark A Yarhouse, "Ex-gays? A Longitudinal Study of Religiously Mediated Change in Sexual Orientation" (Downers Grove, Ill.: IVP Academic, 2007), s. 124; podsumowując odkrycia: J. Michael Bailey, Michael P. Dunne; Nicholas G. Martin, "Genetic and environmental influences on sexual orientation and its correlates in an Australian twin sample", Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 78(3), March 2000, 524-536.

(6)Peter S. Bearman ; Hannah Bru'ckner, "Oppo- site-Sex Twins and Adolescent Same-Sex Attraction", American Journal of Sociology Vol. 107, No. 5, (March 2002), 1179-1205.