homoEDUpl's channel
httpwwwhomoseksualizmedupl fan page

poznaj opinie specjalistów

Dane statystyczne wskazują, że homoseksualiści żyją średnio o 20 lat krócej niż osoby heteroseksualne.

Problemy zdrowotne wynikające ze stylu życia oraz fizjologii seksu homoseksualnego mają znaczący wpływ na długość ich życia. Choć wiele osób jest świadomych liczby śmierci wskutek AIDS, niewiele mówi się publicznie o znacznie skróconej długości życia osób uprawiających homoerotyczny seks.

Studium epidemiologiczne z Vancouver, Kanada przeprowadzone w latach 1987 a 1992 wykazało, że mężczyźni bi i homoseksualni tracą ok 20 lat życia w stosunku do heteroseksualistów. Prawdopodobieństwo, iż 20-letni homoseksualista dożyje 65 roku życia wynosi wg badaczy zaledwie 32% - podczas gdy w ogóle męskiej populacji prawdopodobieństwo to wynosi 78% (1).
Dla porównania nałogowe palenie papierosów skraca życie zaledwie o 13,5 lat. (2)

Jednak nie tylko HIV powoduje skrócenie życia czynnych seksualnie homoseksualistów, np. syfilis, rak odbytu, wirusowe zakażenie wątroby typu B i C (3).

Jedno z najobszerniejszych opracowań tematu - referat "Federal Distortion Of Homosexual Footprint (Ignoring Early Gay Death?)", którego autorami są dr Paul Cameron, oraz dr Kirk Cameron, (Family Research Institute) ? wygłoszony na zjeździe Eastern Psychological Association w roku 2007.

Podstawowym źródłem informacji były kanadyjskie dane statystyczne za rok 2003 (kanadyjskie badanie zdrowia publicznego - Canadian Community Health Survey przeprowadzone przez Statistics Canada na próbie 130,000 respondentów). Badania te obejmowały grupy wiekowe 18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, oraz 65+. Porównywano liczbę heteroseksualistów, homoseksualistów i biseksualistów. Z badania wynikało, że 1,7% populacji stanowią osoby homoseksualne. Jednak z podsumowania z niewiadomego powodu wyłączono odpowiedzi osób powyżej 60 roku życia. Dr Paul Cameron, oraz dr Kirk Cameron zakupili dane z Statistics Canada. Okazało się, że włączenie danych o osobach powyżej 60 roku życia powoduje spadek liczby homoseksualistów w populacji do 1.43%.
Analiza dokonana przez dr Paula Camerona, oraz dr Kirka Camerona wykazała, że spadek liczby osób homoseksualnych zaczyna się już w wieku lat 40.

W środowiskach aktywistów gejowskich najpopularniejsza hipoteza wyjaśniająca krótsze życie homoseksualistów, zakłada, że wynika to z prześladowań homofobicznego społeczeństwa i ukrytej autohomofobii. Dlatego badacze przeanalizowali także dane z Danii i Norwegii, gdzie społeczna akceptacja dla związków homoseksualnych jest bardzo wysoka. W Danii od 1989, w Norwegii od 1993 roku para homoseksualna może zarejestrować swój związek na zasadach analogicznych do par heteroseksualnych.
Badacze przeanalizowali dane statystyczne, porównując wiek zgonu osób, które w którymkolwiek momencie życia znajdowały się w rejestrowanym związku homoseksualnym i osób, które w którymkolwiek momencie życia znajdowały się w rejestrowanym związku heteroseksualnym. Biura statystyczne obu państw publikują takie dane. Średnia długość życia homoseksualistów wynosi 50-55 lat, podczas gdy u heteroseksualistów ok 75 lat.

Środowiska gejowskie uważają tę analizę za krzywdzącą. Ich zdaniem instytucja homoseksualnych związków partnerskich istnieje zbyt krótko, by wygenerować analogiczną do małżeństw heteroseksualnych liczbę partnerów w wieku 60+ lat. (4) U podstaw tej krytyki stoi założenie, że związki partnerskie zawierają wyłącznie ludzie młodzi. Z drugiej strony jednym z argumentów za wprowadzeniem związków małżeńskich dla homoseksualistów jest pragnienie zalegalizowania istniejącego status quo dla par żyjących ze sobą od lat. (5)


(1) Hogg R.S. , Strathdee S. A. , et al., (1997) Modeling the Impact of HIV Disease on Mortality in Gay and Bisexual Men, International Journal of Epidemiology, 26/3: 657-661, s. 659 (dostęp do artykułu bezpłatny)

Mimo przejściowego obniżenia liczby zarażeń AIDS w populacji homoseksualistów w latach 90 ubiegłego wieku, obecnie liczba ta lawinowo wzrasta zgodnie z najnowszym raportem WHO w sprawie AIDS.

(2) Informacja prasowa: Smoking costs nation $150 billion each year in health costs, lost productivity, CDC, Office of Communication, April 12, 2002. (data dostępu 1.06.2010)

(3) Centers for Disease Control and Prevention (1998) Hepatitis A vaccination of men who have sex with men ? Atlanta, Georgia, 1996-1997, Morbidity and Mortality Report, CDC, 47(34): 708-711. (data dostępu 1.06.2010)

(4) Patrz np. Study Comparing Gay Life Span and Smoking Disputed w GLBT News, 26 lipca 2007.

(5) Cameron P., Cameron K. (2007) Federal Distortion Of Homosexual Footprint, Ignoring Early Gay Death? (link do pdf)