homoEDUpl's channel
httpwwwhomoseksualizmedupl fan page

poznaj opinie specjalistów

Każdy, kto zastanawia się nad przyjęciem gejowskiej tożsamości powinien zdawać sobie sprawę z pewnych cech homoseksualnego związku. Dla pozostałych ludzi zrozumienie kompulsywności zachowań często towarzyszących homoseksualizmowi pomaga lepiej zrozumieć homoseksualizm i dynamikę homoseksualnych związków.

Ryzykowne zachowania seksualne obejmują dwie kategorie:


Promiskuityzm homoseksualny:

Promiskuityzm lub promiskuizm (od ang. "promiscue" - tu i ówdzie, byle gdzie) - kontakty seksualne pozbawione więzi uczuciowych, podejmowane z przypadkowymi, często zmienianymi partnerami (1). Czy jest nieodłącznym elementem życia homoseksualisty?

Problem z oceną stopnia promiskuityzmu u homoseksualistów wynika z kilku przyczyn. Pierwsza jest taka, że po wykreśleniu homoseksualizmu z listy chorób praktycznie zaprzestano badań porównawczych stopnia wierności w parach homoseksualnych i heteroseksualnych. Wcześniej homoseksualny promiskuityzm był uznawany za oczywisty. Jednak te badania, które nadal są prowadzone, potwierdzają związek między promiskuityzmem seksualnym a orientacją homoseksualną.

"Po 300 partnerach przestałem liczyć"

Raport Bell'a i Weinberg'a z roku 1978 podawał, że połowa z badanych homoseksualistów przyznawała się do kontaktów seksualnych z co najmniej 500 partnerami seksualnymi. 75% badanych miało ponad 100 partnerów seksualnych w ciągu życia, w tym 28% więcej niż 1000. 62% badanych homoseksualistów przyznawało się do korzystania z łaźni homoseksualnych w celu nawiązania anonimowych stosunków płciowych (2).

Ciekawy wgląd w zachowania seksualne homoseksualistów zawiera opracowany w 1979 roku The Gay Report, który po raz pierwszy dał szczegółowy wgląd w gejowską subkulturę (3).

  • 35% respondentów przyznało się do 100 lub więcej partnerów seksualnych w ciągu życia (s.249)
  • 18% - miało między 7 a 60 partnerów w ciągu ostatniego miesiąca przed badaniem (s.248)
  • 18% miało co najmniej trzech partnerów seksualnych w ciągu ostatniego tygodnia przed badaniem (s. 248)
  • 38% respondentów stwierdziło, że najdłuższy z ich związków trwał nie więcej niż rok (s 340)
  • Dla lesbijek średnia długość trwania związku wynosiła 38 miesięcy (s.302).

Na pytanie "Jak często uprawiasz seks z osobą, którą właśnie poznałeś" 50% badanych odpowiedziało "zawsze" "często" lub "stosunkowo często" (s 251). Jay i Young konkludują: "Najwyraźniej 'przygoda jednej nocy' to doświadczenie przytłaczającej liczby męskich homoseksualistów" (s.252).

  • 77% respondentów brało udział w "trójkątach" seksualnych
  • 59% w orgiach lub seksie grupowym (s.555)
  • 24% uprawiało seks za pieniądze (s. 260)

Jak widać, różnice w samoocenie liczby partnerów są duże, na co może wpłynąć wiele czynników, natomiast tak czy inaczej liczba partnerów seksualnych zdecydowanie przekracza spotykaną zazwyczaj w związkach heteroseksualnych.

Badania te pochodzą z okresu przed epidemią AIDS (nazywaną z początku GRID - Gay Related Immune Defficiency - jako rozprzestrzeniającą się w USA głównie w środowisku homoseksualistów), zatem współcześnie zakłada się drastyczne zmniejszenie liczby partnerów seksualnych związane z wyższą świadomością możliwości zarażenia AIDS. Jednak wyniki badań mówią coś innego.

Kilkudziesięciu partnerów seksualnych to norma

Jedno ze stosunkowo niedawnych badań wykazało, że średnia liczba partnerów seksualnych w czasie życia wynosi - dla homoseksualistów 42.8 (w porównaniu ze średnią 16,5 dla heteroseksualistów) (4). Lesbijki z kolei wskazywały średnio na 9,1 partnerek seksualnych w porównaniu z 4,6 partnerami u kobiet heteroseksualnych.

W innym studium 63 mężczyzn zarażonych syfilisem wykazało w sumie 740 partnerów seksualnych w ciągu ostatnich 6 miesięcy, w tym 653 kontaktów anonimowych, nawiązanych w homoseksualnych łaźniach, barach lub klubach (5). Pięćdziesięciu z 63 mężczyzn biorących udział w badaniu miało co najmniej jednego anonimowego partnera.

Tendencje te są wyraźniejsze w młodszej populacji. W jednym z badań nad zachowaniami seksualnymi nastolatków geje, lesbijki i biseksualiści dziesięciokrotnie częściej niż heteroseksualiści wykazywali 6 i więcej partnerów seksualnych w ciągu ostatnich 3 miesięcy (6).

Informacje o liczbie partnerów seksualnych są wspominane także przy okazji badań dotyczących innych zagadnień. Np. w badaniu porównującym zachowania seksualne homoseksualistów z biseksualistami możemy przeczytać, że średnia liczba męskich partnerów seksualnych w czasie ostatniego półrocza wynosiła 4,76 w przypadku homoseksualistów i 5,61 w przypadku biseksualistów. Zarówno u homoseksualistów jak i biseksualistów średnio trzech partnerów seksualnych w ciągu ostatniego półrocza to kontakty z przypadkowymi osobami (7).

"Monogamia bez wyłączności"

Drugi problem z oceną promiskuityzmu seksualnego wiąże się z definicją 'stałego związku'. Wielu homoseksualistów za 'partnera seksualnego' uważa wyłącznie osobę, z którą pozostaje w 'stałym związku', pomijając partnerów przygodnych. Wielu homoseksualistów deklaruje się też jako pozostający w stałym związku, definiowanym w kategoriach więzi przede wszystkim emocjonalnej. Stały związek homoseksualny oznacza jednak coś innego niż u par heteroseksualnych.

Blumstein i Schwartz wykazują, że w przypadku 79% tzw. stałych par homoseksualnych (mężczyzn) dochodzi przynajmniej do jednego incydentu seksualnego z osobą spoza pary w ciągu roku (8). Dla porównania - kontakty seksualne poza 'stałym związkiem' dotyczą 19% związków lesbijskich, 10% małżeństw heteroseksualnych i 23% konkubinatów heteroseksualnych (9).

Porównując dane z lat 1980 i 1992 Bringle stwierdził utrzymywanie się takich proporcji nawet po wybuchu epidemii AIDS (10). Homoseksualiści zdecydowanie częściej niż heteroseksualiści uprawiają seks poza 'stałym związkiem', jednocześnie wykazując mniejsze niż heteroseksualiści dążenie do 'seksualnej wyłączności'.

Inna jest też definicja 'stałego związku' - w holenderskim studium trwałości związków homoseksualnych, okres trwania związku wynosił między 9 miesięcy a nieco ponad 2 lata (średnia wynosiła 17 miesięcy). Jednocześnie mężczyźni deklarujący pozostawanie w stałym związku homoseksualnym informowali o średnio 7 partnerach seksualnych w ciągu minionego roku. Ci, którzy nie znajdowali się w stałym związku, mieli średnio 22 partnerów (11).

Więcej o 'monogamii bez wyłączności' dowiesz się z osobnego artykułu.

Promiskuityzm tak, nazwa nie

Trzeci problem polega na szeroko rozpowszechnionej w społeczności homoseksualnej akceptacji promiskuityzmu z jednoczesnym oporem wobec opisywania tego zjawiska jako patologicznego (12).

W przytaczanym już The Gay Report (13) autorzy ujmują ten problem następująco: "Gdzie można wykreślić linię, która mówi - ci ludzie są promiskuitywni, a ci już nie? Jaki osąd zawarty jest w terminie 'promiskuitywny'? Nie da się odpowiedzieć na te pytania, ponieważ zależą od subiektywnych postaw" (s 249).

Autorzy cytują wypowiedzi gejowskich respondentów: "Promiskuityzm to heteroseksualna koncepcja wykorzystywana do ataku na nas... Jeśli mówimy o tym w kategoriach 'wolności seksualnej' i dzielenia się zmysłowym doświadczeniem, to może być piękna rzecz. Uważam, że wszystko zależy od motywów" (s.249). Inny z badanych z kolei dowodzi: "Mam problem ze słowem 'promiskuityzm' ponieważ nie wiem, co ono oznacza. Jaka jest różnica między częstym lub rzadkim seksem i promiskuityzmem? Jeśli uprawiam seks trzy razy dziennie i jestem bardzo wybredny jeśli chodzi o dobór partnerów, jestem promiskuitywny, czy wysoce selektywny i napalony?" (s. 249).

W ciekawy sposób ujmuje to autor piszący na homiki.org pod pseudonimem Ciocia Juannitta: (14)

"Geje zmieniają często partnerów. Stereotyp potwierdza rzeczywistość. Zawsze, kiedy dochodzi do posumowania z iloma się już to zrobiło, wynikają dylematy. Czy mam liczyć tylko tych, z którymi 'naprawdę uprawiałem seks, czyli anal'? Czy trójkąt liczy się podwójnie? A faceci, z którymi bywałem parokrotnie? A co z tymi, których poznałem tylko na randce w ciemno i spotkaniu przy kawce i ciasteczku? Pytania te są z gruntu uzasadnione. To tylko sposoby, by ograniczyć ilość tych 'prawdziwie' zaliczonych. By we własnych oczach nie wyjść na rozpustnika, czy też lafiryndę."

Charakterystyczny jest w tym kontekście komentarz jednego z czytelników portalu:

"Jeśli jakiś facet, zwłaszcza gej pisze np., że przez 9 lat miał tylko jednego partnera seksualnego, to moim zdaniem albo jest to kłamstwo, albo nadzwyczaj rzadki wyjątek. Żyjemy w Polsce i tu dulszczyzna ma się dobrze. Wszystkie pary gejowskie z ponad dwuletnim stażem, jakie znam, pozwalają sobie na skoki w bok i/lub na trójkąty (tzw. otwarty związek), choć większość z nich nie przyznaje się do tego nawet znajomym. Wydaje się to najczęściej, gdy widzimy ich w seksklubie albo na seksparty. Moim zdaniem w wielopartnerowości nie ma nic złego. Ważne jednak, aby stosować się do zasad bezpieczniejszego seksu."

Czy rzeczywiście promiskuityzm nie ma znaczenia?

Badania naukowe pokazują, że promiskuityzm (niezależnie od orientacji seksualnej) idzie w parze z osobowością psychopatyczną. Badania Ellisa i zespołu z roku 1995 wykazały, że 38% homoseksualistów i 28% heteroseksualistów leczących się z powodu chorób wenerycznych (spowodowanych wielością partnerów seksualnych) miało także osobowość psychopatyczną. W ogóle populacji poziom antyspołecznego zaburzenia osobowości wynosi 2-3% (15).

Promiskuityzm i związany z nim częsty rozpad związków jest także problemem w oczach samych homoseksualistów. Najczęstszą przyczyną podejmowania przez homoseksualistów prób samobójczych jest właśnie porzucenie przez partnera (Saghir i Robins (1978) (16), Bell i Weinberg (1981) (17).


(1) Starowicz Z.L. (1999) Miłość i seks: słownik encyklopedyczny. Wrocław: Wydawnictwo Europa, s. 233

(2) Bell, A., Weinberg, M. (1978) Homosexualities: A study of diversity among men and women. New York: Simon and Schuster

(3) Jay K., Young A. (1979) The Gay Report. Summit Books, New York

(4) Lauman, E.O., Gagnon J.H., Michael R.T., Michaels S. (1994) The Social Organization of Sexuality. Chicago: University of Chicago Press

(5) Handsfield H.H.,Whittington W.L.H. , DesmonS. ,Celum C. , Krekeler B., (2000) Resurgent Bacterial Sexually Transmitted Disease Among Men Who Have Sex With Men- King County, Washington, 1997-1999, Archives of Dermatology,136: 436-437;

(6) Garofalo R., Wolf C., Kessel S., Palfrey J., DuRant R.H. (1998), The Association Between Health Risk Behaviors and Sexual Orientation Among a School-based Sample of Adolescents, Pediatrics, 101/5: 895-902.(artykuł płatny)

(7) Stoke J.P. et al. (1997) Comparing Gay and Bisexual Men on Sexual Behavior, Condom Use, and Psychosocial Variables Related to HIV/AIDS, Archives of Sexual Behavior, 26/4: 1997 (artykuł płatny)

(8) Blumstein Ph., Schwartz P. (1990), Intimate Relationships and the Creation of Sexuality, i w: Sanders S.A., Reinisch J.M. (Eds.), Homosexuality/Heterosecuality: Concepts of Sexual Orientation New York: Oxford University Press: 307-320.

(9) Appleby P.R., Miller L.C., Rothspan S., (1999) The Paradox of Trust for Male Couples; When Risking is a Part of Loving, Personal Relationsips, 16: 81-93;
Peplau L.A. Cochran S.D. (1988), Value Orientation in the Intimate Relationships of Gay Men, w: Dececco J.P. (Ed.), Gay Relationships. New York; Harrington Park Press: 195-216. artykuł płatny)

(10) Bringle R. G., (1995) Sexual Jealousy in the Relationships of Homosexual and Heterosexual Men; 1980 and 1992, Personal Relationships, 2: 313-325. (link do pdf)

(11) Xiridou, M, et al. (2003) The contribution of steady and casual partnerships to the incidence of HIV infection among homosexual men in Amsterdam. AIDS. 17: 1029-38. (abstract)

(12) Hsu S. T., Ko N.Y., Hsueh K.L., Yeh M.L., Wen J.K., (2000) Comparison of Sexual Behaviors Between Male Homosexuals and Male Heterosexual in Taiwan, Chang Keng I Hsueh Tsa Chiih, 23/5: 267-276; (abstract)
Markowitz L.M., (1993) Understanding the Differences; Demystifying Gay and Lesbian Sex, Family Networker, 3/4:50-59;
Shernoff M.,(1999) Monogamy and Gay Men, Family Networker, 3/4: 63-70;
Goode E., Troiden R.H., (1980) Correlates and Accompaniments of Promiscuious Sex Among Male Homosexuals, Psychiatry, 43: 51-59. (abstract)

(13) The Gay Report op.cit.

(14) [url2=http://www.homiki.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3675 rel="nofollow" target="new"]Po pierwszej 300 przestałem liczyć, czyli bilans trzydziestolatka[/url2] - data dostępu 28.05.2010

(15) Ellis, D; Collis, I; King, M (1995): Personality disorder and sexual risk taking among homosexually active and heterosexually active men attending a genito-urinary medicine clinic. Journal of Psychosomatic Research 39: 901-910. (artykuł płatny)

(16) Saghir, M.T.; Robins, E. (1973): Male and Female Homosexuality, A Comprehensive Investigation. Williams and Wilkins, Baltimore Maryland.

(17) Bell, A.P.; Weinberg, M.S. (1978) op. cit.