homoEDUpl's channel
httpwwwhomoseksualizmedupl fan page

poznaj opinie specjalistów

Firma internetowa, u której na serwerze znajduje się nasza strona otrzymała we wrześniu 2011 szereg pism żądających zamknięcia witryny. Gdy to nie nastąpiło firma doświadczyła szeregu włamań na serwery. W ich wyniku został zniszczony serwer, na którym firma trzymała nie tylko naszą stronę, lecz strony innych klientów. W tej chwili został wprowadzony wysoki poziom zabezpieczeń. Oczywiście jedno z drugim może nie mieć absolutnie nic wspólnego i jesteśmy dalecy od posądzania niżej podpisanych organizacji od posuwania się do takich metod.

Publikujemy listy, które otrzymała firma hostingowa. Na wstępie przytaczamy odpowiedź homoseksualizm.edu.pl, później cytując jeden z bardziej zwięzłych listów (zarzuty powtarzają się te same).


ODPOWIEDŹ MERYTORYCZNA:

Szanowni Państwo,

Trudno odnieść się merytorycznie do Państwa zarzutów. Operują Państwo bowiem sloganami typu: "witryna lansuje sprzeczny z nauką pogląd, że osoby nieheteroseksualne mogą się zmienić w osoby heteroseksualne", nie podają jednak Państwo żadnych naukowych źródeł swojego twierdzenia.

Nie podają Państwo odnośników do żadnych badań naukowych, które przeczyłyby jakiejkolwiek tezie zawartej na stronie www.homoseksualizm.edu.pl, jednocześnie zarzucając, iż zawiera informacje zniesławiające osoby homoseksualne i biseksualne.

Cytują Państwo kilka wyrwanych z kontekstu zdań z witryny obejmującej kilkaset artykułów. W zakładce "co mówi nauka" są umieszczone artykuły wraz z linkami do oryginalnych badań naukowych publikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych. Stanowią one podstawę naukową tez zawartych na stronie internetowej. Zapraszamy do uważnej lektury i dyskusji merytorycznej. Jesteśmy otwarci na dyskusję.

Pozostałe zakładki zawierają osobiste świadectwa, artykuły popularnonaukowe oraz oparte na doświadczeniu klinicznym psychoterapeutów specjalizujących się w pomocy osobom o homoseksualizmie egodystonicznym porady przybliżające zagadnienie w sposób łatwiejszy do przyswojenia przeciętnemu czytelnikowi. Jest to zaznaczone w opisie. W przypadku, gdy następuje odwołanie do badań naukowych sprawdziliśmy dokładność cytowań.

Przypominamy, że w obowiązującej Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10 występuje zaburzenie F66.1: Orientacja seksualna niezgodna z ego (egodystoniczna). Definicja brzmi następująco:

"Tożsamość płciowa czy też preferencja seksualna (heteroseksualna, homoseksualna, biseksualna lub przedpokwitaniowa) nie budzą wątpliwości, ale jednostka chciałaby aby było inaczej i z powodu współistniejących zaburzeń psychologicznych i behawioralnych szuka terapii, która pozwoliłaby na zmianę. Oznacza to, że osoba, która czuje się nieszczęśliwa ze swym homoseksualizmem ma prawo do terapii mającej na celu zmianę orientacji.
Oczywiście oznacza to, że heteroseksualista, który czuje się nieszczęśliwy ze swoim heteroseksualizmem i pragnący zostać homoseksualistą także ma prawo do poszukiwania terapii w tym kierunku. Nie jest to jednak naszym przedmiotem zainteresowania.

Państwa zarzut dotyczący braku informacji na stronie dotyczących źródeł heteroseksualizmu jest niestety kuriozalny. Witryna homoseksualizm.edu.pl, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy homoseksualizmu. Jeżeli uważają Państwo za potrzebne stworzenie witryny heteroseksualizm.edu.pl , w której byłoby miejsce na omówienie naukowej genezy heteroseksualizmu, nic nie stoi na przeszkodzie.

Przypominamy, że witryna homoseksualizm.edu.pl ma za zadanie pomóc osobom o homoseksualizmie egodystonicznym w uzyskaniu rzetelnych, opartych na nauce a nie arbitralnych wypowiedziach, informacji na temat homoseksualizmu. Jest też jej celem pomoc takim osobom w uzyskaniu kompetentnej i etycznej pomocy psychoterapeutycznej w tym zakresie.

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie. Wszystkie krytyczne uwagi zamierza się rozpatrywać z najwyższą starannościa. Rozumiemy, że wynika ono z troski o poziom merytoryczny naszej strony, która jest ciągle w trakcie tworzenia i udoskonalania. Mamy jednak nadzieję, że nasz list wyjaśniający przekonał Państwa, że doszło do nieporozumienia. W razie potrzeby prosimy o kontakt pod adresem:

kontakt.homoseksualizm.edu.pl @ gmail.com


LIST Z ŻĄDANIEM ZAMKNIĘCIA WITRYNY HOMOSEKSUALIZM.EDU.PL

(tu nazwa organizacji)  zwraca sie? do Pan?stwa o niezwłoczne uniemoz?liwienie doste?pu do witryny internetowej www.homoseksualizm.edu.pl, Strona internetowa www.homoseksualizm.edu.pl publikuje tres?ci nasilaja?ce nieche?c? i podsycaja?ce strach wobec homo- i biseksualnos?ci oraz wobec oso?b bi- ihomoseksualnych, utrwalaja?c i pogłe?biaja?c takie nastawienie zwłaszcza usamych oso?b homoseksualnych i oso?b biseksualnych. Zawarte na niej informacje sa? sprzeczne z ogo?lnie obowia?zuja?ca? wiedza? naukowa? ? strona prezentuje pogla?d, z?e homoseksualnos?c? i biseksualnos?c? (inaczej niz? heteroseksualnos?c?) sa? ?skłonnos?ciami?, kto?re moz?na zmienic? w drodze ?terapii?. Opisuja?c ?z?ro?dła homoseksualizmu? strona przedstawia teorie sprzeczne zwiedza? naukowa? i zakładaja?ce, z?e homoseksualnos?c? nie jest orientacja? seksualna? ro?wnorze?dna? z heteroseksualnos?cia? tylko albo ?zaburzeniem toz?samos?ci płciowej? (?teoria interakcyjna?) albo ?wyborem? danej osoby (?teoria preferencyjna?); trzecia teoria, zakładaja?ca biologiczny i wrodzony charakter wszystkich orientacji seksualnych, jest przedstawiona jako ostatnia i - choc? uznawana za poprawna? przez nauke? - dyskredytowana, kwestionowana i podwaz?ana.Podane informacje opieraja? sie? na pogla?dach naukowco?w, kto?rych pogla?dy i promowane przez nich terapie zostały uznane potencjalnie szkodliwa? i niebezpieczna? m.in. przez Amerykan?skie Towarzystwo Psychologiczne. Witryna lansuje ro?wniez? sprzeczny z nauka? pogla?d, z?e osoby nieheteroseksualne moga? sie? zmienic? w osoby heteroseksualne i z?e taka zmiana jest poz?a?dana, bo osoby nieheteroseksualne sa? nieszcze?s?liwe, nie znajduja? w z?yciu spełnienia i sa? wystawione na niebezpieczen?stwa zwia?zane ze wspo?łz?yciem płciowym z osobami tej samej płci. Witryna www.homoseksualizm.edu.pl uz?ywa domeny .edu.pl, domys?lnie przeznaczonej dla instytucji naukowych i os?wiatowych, co wprowadza w bła?d osoby ja? odwiedzaja?ce. Przedmiotowa witryna nie tylko nie jest prowadzona przez instytucje? naukowa? ani os?wiatowa?, nie tylko prezentuje tres?ci pseudonaukowe i sprzeczne z ustaleniami nauki, nie tylko kwestionuje i podwaz?a ustalenia nauki, ale jest prowadzona całkowicie anonimowo, co nie licuje z powaga? zagadnienia, jakim sie? zajmuje. Jak z powyz?szego widac?, www.homoseksualizm.edu.pl prezentuje nieprawdziwy, poniz?aja?cy i krzywdza?cy obraz oso?b biseksualnych i oso?b homoseksualnych, de facto ostrzegaja?c przed nimi pod płaszczykiem fałszywej naukowos?ci i che?ci niesienia pomocy. Apelujemy zatem o uniemoz?liwienie doste?pu do jej zawartos?ci.

podpisani:

Stowarzyszenie Otwarte Forum
pracownia różnorodności
Kampania Przeciw Homofobii
Stowarzyszenie Lambda Warszawa
Stowarzyszenie Dni Równości i Tolerancji